WAT IS JE ZIEL EN WAT DOET JE ZIEL OP AARDE?

 

Een hoog bewustzijn is niets anders dan je ziel. Het is een zeer intelligente energie dat staat voor wijsheid en inzicht.

Bij mensen die stervende zijn wordt de ziel losgemaakt van het lichaam. Ze ondergaan een metamorfose. Het lichaam sterft en de ziel verbindt zich met een andere wereld. Veel mensen met een BDE (bijna dood ervaring) hebben dit proces min of meer meegemaakt. Vaak worden geluiden waargenomen na het overlijden. Ze horen gezoem of gegons. Sommige mensen ervaren dit ook onder een algehele narcose. Deze ‘muziek’ wordt de energie van het universum genoemd. Het zou de ziel nieuwe kracht geven.

Soms heeft de ziel moeite om het lichaam helemaal binnen te gaan. Deze mensen leven niet in harmonie met hun lijf en staan niet goed in contact met zichzelf. Dit kan komen door emotionele stoornissen, emoties, trauma’s en oud zeer wat niet is verwerkt. De ziel kan zich dan niet goed ontwikkelen. Het is dan vaak de angst en/of woede die de ziel zo beïnvloedt dat het voelt dat we niet heel zijn. Dit gevoel van leegte kan worden verdoofd met een verslaving of begeerte. Het kan ook zijn dat deze mensen anderen mensen pijn gaan doen. Deze dingen werken uiterst belemmerend voor de ziel.

Wanneer je anderen pijn doet kan het zijn dat het geweten is aangetast omdat de ziel stagneert in het lichaam. Menselijke hersenen hebben geen moreel ethisch besef. Onze ziel heeft dat wel. Onze hersenen brengen juist heel veel geweld en angst in onze ziel. Dat is ook de reden dat we op aarde zijn. We leren de angst en geweld, die onze hersenen in onze ziel brengen, te overwinnen.

Een oude ziel die zich al flink heeft ontwikkeld, tref je op aarde vaak aan in nederige omstandigheden. Een jonge ziel zou je kunnen vinden in invloedrijke kringen. Zij mogen hun ziel rijpen op een ander niveau. Verhoudingsgewijs zijn er meer jonge dan oude ontwikkelde zielen op aarde. Maar met elke eeuw neemt het bewustzijn en de zielenrijpheid toe. 

Om je ziel te rijpen moet je ook emotionele pijn en fysieke pijn ervaren. Zonder pijn aan te gaan en te overwinnen kun je nooit echt in contact komen met wie je echt bent. Hoe meer pijn en tegenslagen je te verwerken krijgt, ook als kind, des te groter de kansen zijn om je potentieel uit te breiden.

Een oude en gevorderde ziel, zoals moeder Teresa, is bescheiden, kent geen genotzucht en vindt haar vervulling in het verbeteren van andermans leven. Menselijke waarden staan voorop. Sommigen zijn in staat niet alleen anderen op diep niveau te beïnvloeden, maar ook gebeurtenissen kunnen worden beïnvloed door deze oude zielen. Dit heeft echter niets met paranormaal zijn en hoog gevoeligheid te maken. Het kan ook zijn dat een oude ziel juist niet de gedragskenmerken heeft van een oude ziel zoals wij die graag zien. Soms ‘perken’ oude zielen delen van hun energie in omdat dat bij het plan hoort.

Jonge zielen kunnen super intelligent zijn, maar wel moeite hebben zich aan nieuwe situaties aan te passen. Ze kijken met weinig nieuwsgierigheid en onderzoekend vermogen de wereld in. Ze kijken niet naar persoonlijke waarheden en reiken soms niet verder dan de eisen van het ego.

Door de verschillende uitdagingen te overleven, neemt de kracht van onze zielsidentiteit toe. Zelfs als slachtoffer zijn we begunstigden, omdat de manier waarop we mislukking en dreiging het hoofd bieden vooruitgang geeft aan ons leven als ziel. Soms is één van de belangrijkste lessen in dit leven dat we leren het verleden los te laten.

Je weet niet wat je zou leren als je geen verdriet, ellende en pijn zou meemaken. Je weet niet waar je nu zou staan op spiritueel niveau.

Spirituele zelfkennis hebben geeft inzicht in waarom je in het leven verbonden bent met de zielen van ouders, broers, zussen, echtgenoten en intieme vrienden. Meestal schuilt er een karmische reden achter het feit dat we pijn of plezier ondervinden van iemand die ons nabij is. Maar het is ook zo dat we naar de aarde komen om een rol te spelen in de lessen van anderen.

 

 

 

 

 

 

Geinspireerd door het boek Zielenreis van Michael Newton