STERKE ZIN IN SUIKERPRODUCTEN

Suiker is een brandstof die je onmiddelijk verwarmt en, op het moment dat je het eet, een behaaglijk gevoel geeft. We willen graag minderen met suiker, maar staan er vaak niet bij stil waarom die suikerbehoefte zo sterk is. Het verhaal van de bloedsuikerspiegel, hormonen en energielevel kennen we wel. Maar je kunt ook op een hele andere manier kijken naar de reden dat de suikerbehoefte soms zo groot is. De vraag die je jezelf kunt stellen is.....Waar verlang jij naar dat je zo graag grijpt naar zoete producten?

Op zich gaat het niet om een verslaving wanneer jij graag zoete producten eet, maar om een behoefte aan datgene waar jij zo naar verlangd: misschien mis je het zoete en zachte in je leven? 

De suikerbehoefte is een signaal van jezelf dat je misschien duidelijk maakt dat je lief voor jezelf mag zijn en jezelf meer liefde mag geven/gunnen. Wanneer het snoepen echt dwangmatig gaat en je er niet rustig van geniet, dan kan het misschien zijn dat je jezelf niet toestaat te genieten van het zoete in het leven, het sensuele, het zintuigelijk genieten sta je niet echt toe in jezelf. Misschien laat je jezelf teveel leiden door maatschappelijke eisen en normen of hecht je veel belang aan het uiterlijke, ect...

Hou van jezelf, durf jezelf te zijn zoals jij werkelijk bent, in vreugde. Ontplooi jezelf, houd je krachten en mogelijkheden niet vast. Wordt je bewust van jouw rijke inhoud, voel de liefde voor jezelf en voed jezelf hiermee, zodat suiker eten niet meer moet, maar nog wel mag.

Wij mensen zijn vaak veel te hard en streng voor onszelf..... zelfliefde stagneert. Maar we mogen juist lief zijn voor onszelf, we mogen onze gevoelens vrij laten stromen, wij zijn het waard. Pas wanneer wij ervan overtuigd zijn dat wij liefde, geluk en warmte waard zijn zal de leegte geen ruimte meer krijgen.

Suikerproducten eten mag best zo nu en dan, maar op voorwaarde dat je nu lief bent voor jezelf omdat onder impuls van zelfliefde de pancreas zijn werk optimaal zal vervullen. Maak eens wat ruimte voor die gevoelswarmte in jezelf.......