ONS ENERGIESYSTEEM IN EEN NOTENDOP

Ons lichaam ontstaat en wordt in stand gehouden door verschillende energieën die niet te zien zijn, soms wel te voelen. In dit artikel leg ik beknopt uit welke energievormen er zijn en waarvoor ze dienen.

Chakra’s zijn verbonden met endocriene klieren die door middel van hormonale regeling zorgen voor een intern evenwicht van het lichaam.

Elke endocriene klier (klieren die hormonale stoffen afgeven aan het bloed) staat in verbinding met een chakra en een belangrijk zenuwknooppunt.

De chakra’s absorberen de universele energie en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadi’s, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.

Chakra’s zijn omzetters van informatie die van buiten en van binnen komt, die lichaamseigen wordt gemaakt en die weer naar buiten wordt gebracht. Het zijn geleiders die energiestromen uit hemel en aarde filteren zodat die zich kunnen samenvoegen.

Elk chakra is ook verbonden met een endocriene klier die op zijn beurt hormonen afscheidt en die ons lichaam beheerst op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. We zijn een compleet energiesysteem dat alle niveaus van het Zijn vertegenwoordigt.

Ons lichaam bestaat op 2 niveaus.

Het materiële aspect is samengesteld uit: spieren, botten, bloed, vet, beenmerg, aarde en vloeistoffen en uit de 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en akasha.

Het subtiele niveau is samengesteld uit vitale levenskracht (Prana*), Mind, Intellect, Ego en het Gevoel Zelf.

*De Prana verbindt materie en geest en activeert alle systemen in het lichaam, inclusief het zenuwstelsel. De Prana stroomt door de Nadi’s.

Chakra’s werken ook samen met de Nadi’s, en zijn verbonden met de belangrijkste Nadi in het lichaam, de Sushumna, centraal gelegen in de wervelkolom.

De chakra’s die gelegen zijn in de Sushumna, startend met het wortelchakra en eindigend in de kruin, staan voor zeven bewustzijnsniveaus die zich bevinden in de wervelkolom, ze zijn met elkaar verbonden en zijn werkzaam in ons fysieke, emotionele, mentale en spiritueel lichaam. Het Nadi-systeem van de Sushumna bevat een binnenste, een buitenste en een centraal kanaal. Het binnenste wordt ook het linker kanaal genoemd of Chitra-Nadi en het buitenste kanaal wordt het rechter kanaal genoemd of Vajrini Nadi. Het centrale kanaal is Brahma Nadi. Links en rechts van de Sushumna slingeren de Ida en de Pingala zich om de Sushumna en snijden elkaar bij de belangrijkste zenuwvlechten, de chakra’s.

De Ida, maankanaal start en eindigt aan de linkerkant van de Sushumna en is drager van maanenergie, vrouwelijk van natuur.

De Pingala, zonkanaal, is mannelijk van natuur en voorziet het lichaam van vitaliteit en kracht. De Pingala begint en eindigt aan de rechterkant van de Sushumna.

 

Bij de geboorte daalt kosmische energie in door de fontanel (zevende chakra) via het rechter kanaal in de wervelkolom en duurt drie en een half jaar bij jongens en drie jaar bij meisjes, tot de indaling compleet is tot in het eerste chakra. Tijdens die afdaling kunnen er blokkades of juist openingen ontstaan.

Daarna stijgt de aarde-energie vanuit de stuit naar boven via het linker kanaal en blijft zes, voor mannen zeven jaar in een bepaalde chakra. Daarna starten de periodes terug vanaf het eerste chakra.

Door onbeheerst of onoprecht handelen kunnen er blokkades ontstaan of door vriendelijk, beheerst en vreugdevol het leven te leiden openingen in het centrale kanaal ervaren. Hoe meer openingen in het linker en rechter kanaal, hoe directer de openingen in het centrale kanaal te ervaren zijn. Bij de beweging omhoog wordt de mens dus gaandeweg meer verantwoordelijk voor zijn handelen, en voor zijn eigen spiritualiteit.

Als de chakra’s goed werken is het lichaam in evenwicht, hebben we geen last van ziekte, kunnen we gemakkelijk liefde geven en ontvangen, kunnen goed en duidelijk communiceren, helder en efficiënt denken en het spirituele bewustzijn is verankerd, heeft een grond.

Wat we voelen en denken beïnvloedt elke cel in ons lichaam. Het vernauwt ons energieveld of breidt het uit en stimuleert onze vitaliteit en de hoeveelheid veerkracht die we tot onze beschikking hebben.

Als er iets gebeurt waardoor de levensenergiestroom vertraagt, verminderen de chakra’s ook hun activiteit en vertraagt of stagneert de energie daar. Maar aangezien ons lichaam altijd naar evenwicht zal streven zal de energie zich herstellen, mits het niet te lang duurt, anders bouwen we een chronisch energietekort op en zal dit een weerslag hebben op onze gezondheid.

 

De onderste drie chakra’s hebben vooral te maken met de materie: vooral bedoeld om het contact met jezelf en het contact tussen jezelf en de aarde te versterken. We brengen onze geest vollediger en bewuster in het lichaam, in de materie en verbinden dit met onze omgeving. Zo brengen we onszelf helemaal in het hier en nu. We zijn geworteld, wakkere en alerte aanwezig.

De drie bovenste chakra’s hebben te maken met bewustzijn en zijn bezig met het afgeven van energie in de vorm van liefde, interne communicatie, gezonde houdingen en innerlijke reflectie. Ze verbinden ons met de bron en worden actief als we spiritueel worden en tot liefde in staat zijn. Het vierde chakra vormt de verbinding en de overgang tussen de materie en het bewustzijn.

 

Als we kijken naar de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde vinden we heel wat parallellen. De benamingen zijn anders, de bomen zijn anders, maar het bos, het geheel kan wel herkend worden.

Acupunctuur is, net als Yin Yoga, gebaseerd op inzichten vanuit de Traditionele Chineze Geneeskunde. Deze oeroude vorm van geneeskunde focust zich op mensen als individu, waarbij wordt gekeken naar alle niveau ’s zoals; spiritueel, energetisch, emotioneel, mentaal en fysisch. Er wordt rekening gehouden met de voortdurende wisselwerking met de wereld. De mentale toestand, omgevingsfactoren, voeding en levensstijl, spelen een belangrijke rol in iemands gezondheidstoestand. Bij acupunctuur en Yin Yoga worden de energiekanalen beïnvloed. Door deze kanalen stroomt de Qi. Ook wel Ki, chi, levensenergie of prana genoemd. 

Qi  is een vitale kracht of energie die belangrijk is bij het functioneren van lichaam en geest. Op die manier speelt het een belangrijke rol in de TCG en Yin Yoga. Deze energie verwarmt het lichaam en beschermt het voor ziekten.

Qi stroomt door het lichaam via de meridianen die in verbinding staan met bepaalde organen of systemen. Ieder orgaan heeft zijn eigen specifieke Qi (vb. leverqi, nierqi,…). Soms ontstaat er een onevenwicht in de Qi door vermindering of opstopping. Wanneer dit gebeurt, dan worden de functies van één of meerdere organen verstoord, zodat het lichaam niet meer in staat is om Qi te produceren of te transporteren en om ziekte of infectie af te weren.

Ons lichaam ontstaat en wordt in stand gehouden door verschillende energieën die niet te zien zijn, soms wel te voelen. Omdat duizenden jaren geleden energie niet uit te drukken was in getallen, zijn deze beschreven met Yin en Yang.

Over het algemeen kan men zeggen dat alles wat in beweging, stijgend, helder, progressief, opbouwend, actief, beschermend en verwarmend is, inclusief functionele aandoeningen van het lichaam, behoort tot Yang.

Kenmerken zoals rust, voedend, dalend, donker, afbraak, koelend, inclusief organische ziekten, behoren tot Yin.

 

Uit oermeridianen ontstaan meridianen en hun acupunctuurpunten Oermeridianen of wondermeridianen zijn meridianen, die de foetus verzorgt en op de achtergrond verdwijnen bij de geboorte. Zij gaan de ontwikkeling van de gewone meridianen vooraf, maar blijven een belangrijk energetisch systeem. De oermeridianen fungeren als energiebuffer en grijpen in op de diepste laag van het individu. De CHONG MAI, de REN MAI en de DU MAI zijn de meest belangrijke oermeridianen.

De eicel versmelt met de zaadcel en dan is er als eerste de Chong Mai. Deze is betrokken met het kiemen van het leven, vereniging van energie van beide ouders, de bron van alle transformatie en ontwikkeling. De Chong Mai geeft ontstaan aan het bloed en de bloedvaten, maar ook aan fascia en bindweefsel. Hieruit ontwikkelt zich ook het meridiaanstelsel.

Daarna komt de embryonale fase en is er de Ren Mai en de Du Mai. Uit Du Mai, (zee van yang) ontwikkelen zich de huid en het zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen): de meest uitwendige lagen van de meest yange gebieden van het lichaam.

Uit Ren Mai, conceptievat (zee van yin) ontwikkelen zich de meeste organen en het endocriene systeem, dus de meest intieme, yinne gebieden.

 

Onze chakra’s werken samen met de energierivieren in ons lijf.  Hier volgt meer informatie over de 7 hoofdchakra’s in ons lijf.

 

 

MULADHARA Chakra of stuitchakra (mul= basis, adhara=ondersteuning)

Plaats in de wervelkolom: het kleine bekken met het perineum, de onderste staartwervels en de overgang naar het sacrum.

Element: aarde. Hier voelen we de verbondenheid met de aarde, de kennis van de natuur om te overleven, kwaliteiten van orde, structuur, veiligheid en stabiliteit. Hoe meer innerlijke stabiliteit, hoe sterker de basis van het leven en hoe beter kunnen we omgaan met veranderingen.

Gevoelsorgaan: neus, ‘gevaar ruiken’, ‘stal terugvinden’. De geur als voornaamste zintuig, ruiken welk voedsel gepast is voor je lichaam.

Werkorgaan: anus. Als de stoelgang verbetert, verbetert ook de reukzin (en omgekeerd).

Verbonden met de bijnieren: vecht of vluchtreactie, het eerste chakra beheerst ook het geboorteproces.

Op de verschillende niveaus van bewustzijn speelt het eerste chakra een rol: Het lichaam overleeft met voedsel, slaap en heeft veiligheid en oefening nodig om te groeien en te ontwikkelen.

Basis van het eerste chakra: “zeker zijn”. Aarden, voeding, vertrouwen, gezondheid, huis, gezin, financiën, juiste grenzen.

Energieverstoring: door verlating, fysieke verwaarlozing, problemen met voeden, ernstige ziekte, lichamelijk geweld. Een verstoring in dit chakra speelt in vrijwel alle ziektes een rol. De harde delen van het lichaam, zoals het skelet, het gebit en de gewrichten staan onder controle van de Nierenergie. Volgens de Indiase traditie worden de meest vaste delen van het lichaam geregeerd door het basischakra.

Een overactief basischakra Te veel eten, op het materiële gefixeerd zijn, traag, lui, vermoeid, verslaafd zijn aan zekerheid.

Een verzwakking van het basischakra Ontkoppeling van het lichaam, angstig, rusteloos, weinig focus en discipline, financiële problemen, zwakke grenzen, wanordelijk.

 

 

SVADHISHTHANA Chakra of heiligbeenchakra of eigen woning

Plaats in de wervelkolom: het heiligbeen en de overgang naar de lendenwervels. De stabiliteit, stevigheid van het bekken is nodig om bij voorbeeld nieuw leven te kunnen dragen. De beweeglijkheid van het bekken heeft te maken met voortplanting, seksualiteit en hangt nauw samen met de openheid in de handen en met de soepelheid in de polsen en de enkelgewrichten.

Element: water. Water is vloeiend, het voegt zich naar elke vorm. Water is levengevend en is de essentie van het leven: ¾ van de aarde is bedekt met water en ¾ van het lichaam bestaat uit water (ligt eraan hoeveel vetweefsel je bij je draagt). De verschillende cycli van de maan (de maan als symbool voor vrouwelijke energie) beïnvloeden het water, dus ook de chemie van het lichaam, en dus ook de emoties.

Het chakra staat voor verbinding, samenhang. Bewustzijn van het bestaan van de ander ontstaat en hierdoor ontstaat er verlangen, seksualiteit, genot, plezier, versieren, prikkelingen, verzorging. Tegendelen trekken elkaar aan, het ontvangende en het scheppende, gebaseerd op de polaire krachten van yin en yang. Door hun aantrekking ontstaat er beweging. Zonder verandering is er geen groei, geen beweging, geen leven.

Gevoelsorgaan: de tong. De tong en de geslachtsorganen brengen de lust in de wereld. Ook eten is niet alleen meer om honger te stillen, maar ook voor genot.

Werkorgaan: de voortplantingsorganen, gekoppeld aan seksualiteit, fantasie, genot en angst.

Verbonden met de voortplantingsklieren.

Het bewustzijn van tweede chakra is voortplanting, het overleven van de soort, iets achterlaten na de dood. De drift om te zorgen voor het overleven van de soort, de familie.

Basis van het tweede chakra: “zeker voelen.” Ik en de ander, affectieve relaties, affectieve vaardigheden, heeft ook vooral te maken met gevoel, seksualiteit en voortplanting. Je voelt je geborgen en biedt omgekeerd ook anderen geborgenheid. Je maakt deel uit van een warm nest, zowel thuis als op het werk en in de vriendenkring. Je brengt snel de verbinding tussen jezelf en de ander tot stand en die band is hecht, niet oppervlakkig.

Ook creativiteit, kunst, fantasie, verlangens als expressie van een behoefte, zijn een uiting van dit chakra.

Energieverstoring door onstabiele situaties, emotioneel geweld/manipulatie, seksueel misbruik, afwijzing, ontkenning van het gevoel van het kind, religieuze of morele strengheid.

Een overactief tweede chakra Seksuele verslaving, buitensporig sterke emoties, emotionele afhankelijkheid, obsessionele gehechtheid, zwakke grenzen.

Een verzwakking van het tweede chakra Rigiditeit van lichaam en gedrag, angst voor seks, weinig sociale vaardigheden, ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen, hartstocht en/of opwinding.

 

 

 

MANIPURA chakra of zonnevlecht-chakra (Mani = juweel, duidt op iets kostbaar en Pura betekent burcht, ook “ flonkerend juweel”)

Plaats in de wervelkolom: de lendenwervels en de overgang naar de borstwervels. Hier vindt de oprichting plaats, hier gebeurt de “onderscheiding”, het ‘hier ben ik”.

Element: vuur. Vuur is hitte en licht, maar de hitte is dominant. Het vuur bundelt de hitte in één punt. Deze gebundelde energie helpt om met wilskracht je verlangens te bevredigen, “ik wil”, ego.

Het vuur in de buikstreek helpt de vertering en de absorptie van voedsel en voorziet het hele lichaam van vitale energie, nodig om te overleven. Het is gerelateerd aan honger, dorst, slaap, moe voelen en uitstraling.

Het vuur zuivert en voedt, maar kan ook heel destructief zijn als het zijn controle verliest.

Vuur zet materie om in warmte, in energie. Dit is in de mens te herkennen aan lichaamswarmte, temperament. ……

Concentratie, het richten van de wil is een vuurkwaliteit. Het is op een logische manier je kwaliteiten structuren om je doel te bereiken.

Gevoelsorgaan: de ogen. Welk verlangen drijft de ogen om waar naar te kijken?

Werkorgaan: de knieën en de onderbenen. Het komt erop aan het ego te leren kennen en te kunnen richten waar het wenselijk is.

Verbonden met de 'plexus solaris'

Bewustzijn: ontwikkeling van het ego. Vanuit het ego kent de mens zijn uniciteit, dit ben ik, en zoekt van hieruit zijn plaats in het geheel. Wie ben ik? Hoe wil ik dat de wereld me ziet? Met welke naam en faam wil ik dat de wereld me ziet? Het is goed om een ego te ontwikkelen, om je te kunnen neerzetten, om je wil te richten, om je doel te bereiken.

Basis van derde chakra: zeker handelen. Ik-ontwikkeling, het ego, de persoonlijkheid neerzetten. Energie, activiteiten, autonomie, jouw uniekheid zien, wil, eigenwaarde, macht.

Energieverstoring door schaamtegevoelens, autoritair zijn, onzekere situaties, onderdrukking van de wil, lichamelijke mishandeling, emotionele manipulatie, niet bij de leeftijd passende verantwoordelijkheden.

Bovenbuikklachten, slechte vertering, zonnevlechtknoop, hypochondrische klachten. Ook moeilijke vertering, constipatie en darmproblemen kunnen een uiting zijn van blokkades in het derde chakra.

Overbelasting van het derde chakra Een overbelaste, verkrampte zonnevlecht, gekoppeld aan boosheid, geeft een beeld te zien van agressie, dominantie, altijd het laatste woord willen hebben, hongerig naar macht, koppig en ambitieus en aangetrokken door kalmerende middelen.

Verzwakking van het derde chakra Weinig energie, zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig discipline en vermogen om dingen af te maken, weinig eigenwaarde, kil (emotioneel en/of lichamelijk), slechte spijsvertering, aangetrokken door opwekkende middelen, slachtoffermentaliteit, passief.

 

Anahata chakra of hartchakra. (het niet geslagen geluid)

Plaats in de wervelkolom: de borstwervels en de overgang naar de nekwervels, dit is de hartstreek van de wervelkolom. De twaalf borstwervels zijn meer beweeglijk dan de lendenwervels. In vierde chakra ervaren we de verbondenheid met de kosmos, (twaalf borstwervels, twaalf tekens in de dierenriem), in liefde ervaren we het universele, de overgang van “ik” naar “niet-ik”, “ruimer dan ik”.

Element: lucht. Met de adem kun je toegang krijgen tot bewustzijnsgebieden, die niet direct toegankelijk zijn voor het gewone denken. In de yogawereld wordt vaak gezegd; “Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken” “Wie zijn denken beheerst, beheerst zijn adem.”

Lucht is toegankelijk voor iedereen en verbindt ons met elkaar, allesomvattende liefde, verlangen om mens te zijn.

Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra's samenwerkt, ben je een kanaal voor Universele liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je waarneming. Je voelt de Universele liefde.

Gevoelsorgaan: de huid, ook ogen kunnen een vierde chakra-emotie uitdrukken.

Werkorgaan: de handen, maar vooral de vingertoppen.

Verbonden met de thymus

Het bewustzijn van vierde chakra: sociaalidentiteit. Dienstbaarheid, nederigheid, bescheidenheid, offeren om iemand anders gelukkig te maken. Het vierde chakra kan openen in een langdurige verbondenheid tussen 2 mensen. Bij wie het 4e chakra geopend is, is vriendelijk, liefdevol, geduldig, kalm en helpend. Is kinderlijk en wijs tegelijk, respectvol en wordt gerespecteerd door iedereen.

Basis van het vierde chakra is” zeker liefhebben”.

Energieverstoringen: door afwijzing, verlies, voortdurende kritiek, niet erkend verdriet, voorwaardelijke liefde, seksueel of lichamelijk geweld, verraad.

Op fysiek vlak zijn de belangrijkste klachten: Stoornissen aan hart, bloedcirculatie, longen, thymus, borsten, armen. Kortademigheid, astma, slecht afweerstelsel, spanning tussen schouderbladen, pijn in de borst.

Overbelasting van het vierde chakra: Op anderen gericht zijn ten koste van zichzelf, veeleisend, op een kleverige manier aanhankelijk, jaloers, overdreven opofferend.

Verzwakking van het vierde chakra:  Asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam tegen zichzelf en anderen, eenzaamheid, depressief, angst voor relaties en intimiteit, gebrek aan invoelingsvermogen.

 

 

Vishuddha chakra of keelchakra (reiniger)

Plaats in de wervelkolom: de vijf nekwervels en de overgang naar de twee bovenste, de atlas en de draaier. De vijf nekwervels (+ overgang naar atlas/draaier) zijn subtiel beweeglijk, zijn kwetsbaar, hebben een geringere hoeveelheid materie.

Element: ruimte, ether (akasha).

Gevoelsorgaan: oren, met “horen” als belangrijkste gevoel.

Werkorgaan: de stembanden, met als belangrijkste aspect de stilte. De energie van vijfde chakra komt via de stembanden in de wereld. Ze is gericht op heldere communicatie, eerlijkheid en betrouwbaarheid. In de ruimte lost alles op, zo verdwijnen in vijfde chakra angsten, begeerten, onzekerheden, projecties…

Verbonden met de schildklier en bijschildklier

Het bewustzijn van vijfde chakra: innerlijke stilte, zwijgen. De communicatie is gericht op waar het echt om gaat.

De belangrijkste emotie is “onthechting”: het kunnen loslaten van elke binding, genot en angst. Handelen zonder je te richten op de vruchten van je handeling. Communicatie is ook het middel waardoor het bewustzijn zich verplaatst van de ene plaats naar de andere. Communicatie is onzichtbaar en soms onhoorbaar maar is toch het verbindend.

Communicatie is het coördinerende hart dat alle levende dingen met elkaar verbindt, van de DNA code in de cellen, zenuwimpulsen die lichaam en geest met elkaar verbinden, communicatie tussen hersengolven en spierweefsel, tussen hormonen en celweefsel.

Basis van het vijfde chakra: “zeker spreken”. Met een volledig geopend keelchakra druk je uit waar het echt om gaat. Openlijk en zonder vrees spreek je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren. Je kunt nee zeggen als dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij. Je bent eerlijk en betrouwbaar.

Energieverstoring door autoritaire ouders, verbaal geweld, leugens, buitensporige kritiek. Het vijfde chakra wordt vooral verstoord bij vastzittend verdriet. Dit wordt vaak gezien bij depressies en spirituele blokkades. Ook kan door schaamte of angst expressiviteit onderdrukt zijn. Dergelijke mensen verbergen hun gevoelens en zijn niet verbonden met hun hogere waarheid.

Overbelasting van het vijfde chakra: Te veel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, dominerende stem, anderen onderbreken.  Slecht stromende energie in het keel chakra zorgt vaak voor een stokkende, hese, snel vermoeid klinkende stem. Behalve keelklachten kunnen ook problemen met de schildklier, oorpijn en zelfs tandpijn of tandvleesontsteking met een verzwakt keelcentrum in verband worden gebracht.

Verzwakking van het vijfde chakra: Spreekangst, kleine zwakke stem, moeite met verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid, slecht ritmegevoel.

 

 

Ajña chakra of voorhoofdschakra (“niet -weten”)

Plaats in de wervelkolom: de atlas en de draaier, de twee bovenste wervels van de nek. Het voorhoofdschakra wordt ook wel “ venster van de ziel” genoemd.

Element: geen. Het zesde chakra is het centrum van waarneming en het “licht” van het zesde chakra maakt dat je helder ziet. Alles om ons heen laat indrukken achter in ons innerlijk oog, ook wel het derde oog genoemd. Het is het centrum dat ons bewust laat worden in hoeverre we onze innerlijke waarneming laten beïnvloeden. Onze innerlijke gedachten hebben een sterke invloed op ons lichamelijk welzijn. Ze beïnvloedt al onze hormonen en al onze endocriene klieren. Intuïtie of inzicht is het goddelijke in de mens. Intuïtie redeneert niet, analyseert niet, maar geeft een duidelijke boodschap. Een voorwaarde voor inzicht is leegte en stilte.

Werkorgaan: de hypofyse. Dit is een klier midden in het hoofd, die veel hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen. De hypofyse is een hoofdklier en controleert veel andere klieren in het lichaam. De hypofyse geeft ook haar hormonen af voor de groei van het skelet, de seksuele rijping en ontwikkeling en bij vrouwen de melkafscheiding. De hypofyse heeft een belangrijke invloed op de schildklier en de bijnieren.

De hypofyse beheerst de bloeddruk en is medeverantwoordelijk voor lichamelijke en psychologische groei. Als we afgestemd zijn op onze innerlijke kennis, onze intuïtie, ons vertrouwen en onze creatieve verbeelding laten werken, werkt deze klier goed. Als we zelfbeperkende beelden hebben over onze waarde en deze automatisch aannemen, belemmeren we de functie van deze klier.

Gevoelsorgaan: de epifyse of pijnappelklier, die het belangrijke hormoon melatonine afscheidt. Deze klier ligt in het midden van de hersenen en is een erwt groot. Ze wordt beïnvloed door licht. De pijnappelklier is onze innerlijke klok, innerlijk kompas en bron van innerlijke visie. Controleert slaappatronen, menstruatiecyclus en wordt geassocieerd met het hoger bewustzijn.

Het bewustzijn van zesde chakra: Weten, waarnemen, intuïtie en kennis. Het chakra opent de deur naar de innerlijke zintuigen en verbind je eerst met je onbewuste zelf en dan geleidelijk aan met je Hogere Zelf. Je gaat meer en meer leven vanuit je eigen intentie en intuïtie. Een zesde chakra-persoon is zonder ongerustheid of angst en heeft onderscheidingsvermogen ontwikkeld.

Basis van het zesde chakra: “zeker zien”. Inzicht en mentale vaardigheden. Het “ja” knikken (daar gaat het om voor mij) en het “neen” knikken (daar gaat het niet om voor mij), een “terugblik” op wat geweest is, een inzicht waarover het gaat “voor mij”. 

Energieverstoringen door een angstaanjagende omgeving, ontkenning van intuïtie en paranormale ervaringen. Het zesde chakra raakt geblokkeerd indien we onze ziel te weinig luchten. Dit leidt tot gevoelsarmoede en in ernstige gevallen tot psychopathische persoonlijkheidsontwikkeling. Geen besluiten kunnen nemen. Er is alleen vertrouwen in intellectuele en op gewoonte beruste, ouderwetse ideeën.

Overbelasting van het zesde chakra: Hallucinaties, obsessies, waanideeën, concentratieproblemen, nachtmerries, schizofrenie. Als geestelijk centrum zorgt het voorhoofdschakra voor oplettendheid en bewustzijn.

Verzwakking van het zesde chakra: Een verzwakt zesde chakra kan heel depressief maken. Ongevoeligheid, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen, moeite met zien van alternatieven, gebrek aan fantasie, geen dromen kunnen herinneren.

 

Sahasrara Chakra of kruinchakra (weetchakra of kosmisch chakra.)

Plaats in de wervelkolom: de kruin, top van het cranium.

Element: geen. De duizend blaadjes van de yantra symboliseren de antennes, die gericht zijn op de informatie vanuit andere dimensies. Ook symboliseren de blaadjes de oneindige essentie van het kruinchakra, de allesomvattende volheid van het verruimd bewustzijn, ook wel kosmisch bewustzijn genoemd. 

Verbonden met de thalamus en hypothalamus. De hypothalamus is de centrale aansturing voor het hele hormonale systeem. Het krijgt signalen van het sympathisch en parasympathisch systeem. Bewuste en onbewuste gedachten beïnvloeden het hormonale systeem door neurale verbindingen tussen de cerebrale cortex en de hypothalamus.

Het bewustzijn van zevende chakra: harmonie, tevredenheid met jezelf en met alles om je heen. Hoewel de 1000-bladige lotus prachtig boven het water groeit, dient zij wel met haar wortels in de modder te blijven staan om te kunnen blijven groeien en bloeien. (geaard zijn). Liefde waarmee angst kan overwonnen worden. Het zevende chakra kenmerkt zich tot een gevoel van tevredenheid los van condities.

Basis van het zevende chakra: “zeker weten”. Universele-identiteit. wijsheid en eenheidsbeleving:  hoogste inzicht door rechtstreeks naar binnen te kijken, vereniging met Al Dat Is, universeel bewustzijn. Het kruinchakra heeft te maken met de integratie van de persoonlijkheid (ego) met de spiritualiteit (Hoger Zelf). Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt.

Energieverstoring door: achtergehouden informatie, onderdrukte nieuwsgierigheid, afgedwongen godsdienstigheid, blinde gehoorzaamheid, leugens. Het geeft een verstoring in innerlijke vrede en rust, gelukzaligheid. Het niet geloven in een groter geheel. Egoïsme.

Overactief zevende chakra: Overintellectualisatie, spirituele verslaving, verwarring, dissociatie van het lichaam.

Verzwakking van het zevende chakra: Spiritueel cynisme, leerproblemen, starre overtuigingen, apathie, exces in onderste chakra's.

Bij een geblokkeerd zevende chakra ga je manipuleren, en maak je meer kans om in een web van leugens terecht te komen. Het kruinchakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Is de energie in dit chakra te zwak, dan kunnen er chronische ziekten, zenuwaandoeningen en levensbedreigende ziekten ontstaan. De meest voorkomende problemen uiten zich als hoofdpijn, verwardheid, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en depressiviteit.