OMGAAN MET MENSEN

 

Mensen kunnen ons leven verrijken, ze kunnen ons ook frustreren.

Hoe meer kennis en inzicht we hebben over onszelf,

hoe verdraagzamer en vergevingsgezind we naar anderen toe zijn.

We kunnen ons dan goed afstemmen en inleven in de ander…

maar ook beter relativeren en tactisch op de ander reageren.

We kunnen fijne, boeiende en liefdevolle contacten hebben,

vooral wanneer we op één golflengte zitten met iemand.

Dat zijn de intens en langdurige contacten met diepgang

die zo waardevol voor ons zijn.

Dan zijn er de mensen waarmee we op een gemoedelijke en prettige manier omgaan maar wat oppervlakkiger en wat meer op een afstand.

We gaan vaak met een speciale reden met deze mensen om en/ of op afspraak.

Het is een meer vrijblijvend contact en dat voelt goed.

Dan zijn er de mensen op ons pad waarmee het absoluut niet klikt…waarmee we niets gemeenschappelijks delen, geen raakvlakken hebben… en waar we ons niet prettig bij voelen.

Dat zijn de mensen die we zelf nooit zouden kiezen om mee om te gaan.

Maar het kan toch om wat voor reden soms noodzakelijk zijn.

Dan is het prettig om het contact te doseren…om

het contact kort, oppervlakkig en zakelijk te houden.

Om steeds bij ons eigen gevoel te blijven

en onze kostbare energie te bewaken.

Belangrijk is wanneer het op de een of andere manier niet klikt tussen mensen en het niet lukt om een relatie op te bouwen om de zaak niet te forceren.

Maar wel om steeds vriendelijk te blijven.

Wanneer een contact alleen maar negatiefs brengt en ons leven verstoort en er is geen kans op verbetering na herhaalde pogingen tot verzoening,

dan mogen we loslaten in liefde…zonder ons schuldig te voelen of te schamen

 

 

 

 

 

Annelies van Rheenen