METAFYSICA OGEN

 

Je kunt huilen van het lachen of huilen van verdriet en pijn.  Wanneer we huilen van het lachen zijn de tranen anders van samenstelling dan wanneer we huilen van pijn en verdriet. Bij pijn en verdriet krijgen we zoute tranen. Het zijn bittere tranen waar afvalstoffen (onverwerkte en niet geuite emoties) in zitten. Er vindt dus een soort ontgifting plaats, een emotionele reiniging.

 

Onder de ogen ligt het reflexpunt van de nieren. Wallen onder de ogen is een teken van oververmoeide nieren, de nieren lozen niet voldoende vocht. Zwarte kringen onder de ogen is een teken dat de nieren niet voldoende afvalstoffen afscheiden.

 

DROGE EN PRIKKENDE OGEN

Kan een reactie zijn op een heftige ervaring, die je niet verwerkt hebt, waar je niet om hebt gehuild. Herdenk je pijnlijke ervaringen? Zit je met een gekwetst hart? Voel je je niet bij machte om echt te doen wat je verlangt?

 

RODE OGEN

Kan een reactie zijn op de weerstand die je voelt om te huilen. Druk je verdriet, pijn of angst weg? Misschien sta je niet toe dat gevoelens de bovenhand hebben? Misschien ben je niet sterk geworteld en kunnen deze emoties weleens een bedreiging zijn. Houdt je je stoer en groot terwijl je hart eigenlijk zo zacht en kwetsbaar is? Verdring je je innerlijke tranen en spanningen?

 

BIJZIENDHEID- GOED DICHTBIJ ZIEN

Bij gevoelige mensen komt dit weleens voor als soort van bescherming.  Als je ‘normaal’ zou kunnen zien, kan er weleens teveel informatie binnenkomen.

Je ziet het ook weleens bij kinderen die te vroeg worden gepushed tot intellectuele ontwikkeling. Ze zijn er nog niet klaar voor om hun blik te verruimen en deze dingen te leren.

Maar misschien is er ook sprake voor angst voor de toekomst? Is er geen vertrouwen in wat er komen gaat?

 

VERZIENDHEID-GOED VER ZIEN

Je verruimt je blik. Dit zien we bij ouderen waarbij materiele dingen en dingen uit de nabije omgeving minder belangrijk worden. Er ontstaat meer geestelijke wijsheid; een soort loslaatproces.

Het kan ook zijn dat er angst is voor het heden. Heb je misschien moeite om goed in het hier-en-nu te durven kijken? Meen je dat er iets dreigends boven je hoofd hangt?

 

BLINDHEID

Blinde mensen ontwikkelen hun andere zintuigen wat meer en ontwikkelen hun innerlijke oog juist meer.

Misschien ben je blind voor je werkelijke behoeftes en verlangens van je ware zelf? Is er een innerlijke 2-strijd waarbij je steeds kiest voor de buitenwereld ipv voor je innerlijke zelf?

Misschien leef je niet vanuit je ware zelf maar wil je dat niet zien?

Blind worden betekent ook; jezelf verhinderen om nog naar de buitenwereld te kijken. Je kan dan meer geloof gaan hechten aan jezelf en weer van jezelf gaan houden uiterlijk en innerlijk. Je kan je niet meer afhankelijk stellen van het oog en het gezag van de buitenwereld.

 

STAAR

“Je blind staren op iets’.  De lens is vertroebeld en zorgt ervoor dat je de werkelijkheid niet goed kunt zien. Heb je te sterke idealen? En verbind je alles wat je ziet met een ideaalbeeld? Kan je moeilijk zien wat er werkelijk is?

Grijze staar: moeite om de toekomst met vreugde te zien, in een donkere toekomst geloven.

Ben je bang voor reacties van anderen? Heb je anderen ‘nodig’ maar ben je ook bang van de anderen?

Groene staar: Moeite met vergeven? Wordt er druk gevoeld door lang bestaand leed? Voelt het overweldigend? Kan je het niet meer aanzien? Kan je iets niet vergeten? Voel je je daardoor gekwetst? Stel je je te ontvangend op?

Verwacht je teveel lieftalligheid maar schrik je als er hardheid komt?

Verwacht niets meer, wil je leven niet langer vullen met andere mensen, eet ze niet op met lievigheid. Laat los, word jezelf, breek met dit dodende systeem van binnenhalen. Laat je geluk niet afhangen van dingen/mensen buiten jezelf en het verleden. Vestig jouw geluk stevig in en om jouw ik.

 

SCHEEL ZIEN

Niet willen zien wat er is. Zijn er doelstellingen in je leven die haaks op elkaar staan? Neem je alles op een verwarde manier waar? Word je als kind heen en weer geslingerd?

Kan ontstaan bij kinderen die tegenstrijdige informatie krijgen (bv. van vader en moeder). Het kind kan zich geen beeld maken, weet niet waar het moet kijken. Het kind wil eenduidige informatie.

Misschien zoek je wel in verschillende richtingen? Keer je je steeds om naar een andere weg toe? Zie je het niet allemaal klaar in, omdat je het steeds buiten jezelf zoekt? Voel je je afhankelijk  van anderen?

 

BINDVLIESONTSTEKING

Een ontsteking duidt op een acuut conflict. Hier gaat het om het sluiten van de ogen voor een conflict. Misschien kan je het niet aanzien? Of wil je het conflict niet zien? Voel je woede of frustratie over wat je ziet in je leven?

Misschien heb je  de neiging je terug te trekken in een romantische droomwereld, maar hierdoor neemt eventuele angst toe en krijg je steeds minder greep op het leven hier-en-nu. Uiteindelijk kan je je laten hangen; je kan het allemaal niet meer aanzien; hartspijnen en verdriet maar ook angst voor de dood kunnen jou overspelen.

 

 

 
 
 

 

Bron: Met aandacht genezen. Henk Goossens en Connie van der Arend