LIEFDE EN VRIENDSCHAP

De ervaring van Liefde en Vriendschap

 

 

De intensiteit waarmee we liefde ervaren en beleven is nauw verbonden met de openheid van het hart. Wat de een diepe liefde noemt, beleefd de ander misschien wel als een afstandelijk koud of hooguit lauw contact. Toch is het niet meetbaar in een meer of minder. Want ieder ervaart het, naar mate van ontwikkeling, op zijn of haar eigen manier. Maar toch blijft van kracht, pas wanneer men voorbij gegroeid is aan gradaties leert men de ware strekking van liefde kennen.

 

Niet anders is dat met vriendschap.
Terwijl de een, de ander ziet als een echte vriendin. Ziet de ander de een wellicht als aardig persoon maar niet meer dan dat.
Terwijl de een het over goeie vrienden heeft spreekt de ander misschien over vage kennissen.
Waar de een vrienden bij de vleet heeft, heeft de ander genoeg aan het koesteren van een enkele hechte vriendschap.

 

Voor sommigen geldt, de ervaring van vriendschap in het verleden bepaald de diepgang van vriendschap in de toekomst. Weer een ander verlangd zó naar vriendschap dat men zich een allemans-vriend kan noemen.

Naast dat in vriendschaps-beleving de ontwikkeling van het hart mee bepalend is. Spelen ook ego gerichte verlangens een belanrijke rol in de kwaliteit ervan.
Niet zelden draaien vriendschappen uiteindelijk vooral om een bevestiging van het zelf.

 

Ik voor mij, ervaar dat je in je leven zielen tegenkomt om van te leren en samen mee te leren. Ik geloof ook dat je zielen tegenkomt, die je al zo vaak bent tegengekomen en mee en van geleerd hebt, dat het nagenoeg klaar is. Wat dan nog blijft is een diepe herkenning. Puur en ongecompliceerd.

 

Oprechte belangeloze vriendschappen bestaan uit bijna tastbare maar toch onaantastbare lagen van verfijning. Dat wat benoemd wordt zonder woorden. Gehoord wordt in stilte maar toch continue gedragen en omvat wordt door het hart. Omschrijven is lastig want de ervaring van echte oprechte vriendschap zit hem vooral in een gevoel van:
"Het was er al en zal er zijn, ver voorbij aan hier".
Echte vriendschap is een zielsverbinding zonder banden.

 

- Catharina van Bemmel -

 

Persoonlijke groei, het ontwikkelen van voelen, inzicht en intuïtie vraagt om continuïteit. Spiritualiteit, kennis, wijsheid, communicatie, gevoel en gronding zijn de ijkpunten voor stadia van zelfontwikkeling. Het is de voeding voor de ziel.