INVLOED VAN ONZE GEDACHTEN OP ONZE CELLEN

Alles is energie. Dus alles is ook bewustzijn, want daar waar energie aanwezig is is er ook enige vorm van bewustzijn.

Volgens de kwantumfysica is alles energie. Die energie is bezield en beïnvloedbaar. Voor veel mensen is dit lastig te geloven. De meeste zitten mensen nog vast in de wetten van Newton, het lineair denken, waarin oorzaak en gevolg de ‘waarheid’ is.
De laatste jaren is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd t.a.v. energie en bewustzijn.


ATOMEN
In de basis bestaat alles uit atomen. Jijzelf, de bank waarop je zit, de zuurstof die je inademt ect. Met een supermicroscoop is te zien dat deze atomen op hun beurt weer bestaan uit positief en negatief geladen deeltjes van energie die heel snel om elkaar heendraaien. Tussen deze deeltjes zit lege ruimte. Het vreemde aan deze deeltjes is, dat ze pas bestaan als er een observator is. Ze gaan dus pas wat doen als wij ze onze aandacht geven. Ons lichaam, onze intentie fungeert dus als een soort modem. Wij vertalen deze deeltjes weer naar tastbare en zichtbare massa.


BEZIELING
Daar waar elementen in beweging zijn is er sprake van energie en is er sprake van bezieling. Daar waar de bezieling ophoudt raakt het systeem in verval. Denk aan een menselijk lichaam. Wanneer het lichaam dood gaat raakt het in verval. Het lichaam is dan ontzield. De energie is weg en het bewustzijn (bezieling, ziel) is uit.

INVLOED VAN GEDACHTEN
Niet alles wat bezield is heeft net zo’n groot bewustzijn als de mens, en is niet altijd in staat tot beïnvloeding van de omgeving. Mensen zijn wel in staat om de omgeving en systemen te beïnvloeden. Dat komt door onze wil (-skracht). De westerse cultuur weet hier (nog) weinig van, we hebben dit nooit geleerd. Maar er zijn culturen die erg ontwikkeld zijn in dit gebeuren.

ZELFGENEZEND VERMOGEN
Dr. Bruce Lipton is iemand die bijvoorbeeld heeft aangetoond dat je mentaal in staat bent het zelfhelend vermogen te beïnvloeden. Het brein heeft het vermogen om lichamelijke disbalansen te helen. Ons denken (is energie) heeft een sterke invloed om te kunnen helen. Het omgekeerde proces, denken gevoed door angst en de daardoor ontwikkelde stressreactie, is even zo goed een beïnvloeder, maar dan negatief en ziekmakend.

GEDACHTEN EN ENERGIE
Onze gedachten en intenties zijn energie. Aangezien wij het vermogen hebben om die energie om te zetten in materie, is het zeker interessant om ons af te vragen waar wij de gehele dag onze gedachten (bewust dan wel onbewust) naartoe laten gaan. Omdat aandacht en gedachten een invloed op de wereld om ons heen heeft is het van belang dat we ons bewust worden of we een positieve, optimistische, sceptische, of negatieve levenshouding hebben.

POSITIEF DENKEN GOED VOOR HERSTEL
Studies hebben aangetoond dat onze gedachte enorme invloed hebben op onze organen en ons afweersysteem. Onderzoek laat zien dat de hersenen bepaalde stoffen aanmaken die effect hebben op het hele lichaam. Deze stoffen worden afhankelijk van onze gedachte gevormd. Bij negatieve gedachten worden er ander stoffen aangemaakt dan bij positieve gedachten. Er is dus een directe relatie tussen negatieve gedachten en weerstandsvermogen.

Iedere arts weet dat als je de patiënt kunt overtuigen van zijn genezing, dat die genezing er kan komen. Andersom kunnen negatieve gedachten, boosheid, angst en depressie je letterlijk ziek maken (als het een langere periode aanhoudt) . Dat wil niet zeggen dat wanneer je een keer ziek bent dat dit meteen komt door negatieve gedachten.
Daar waar gedachten alleen al tot creatie leiden, versterken woorden dat in extreme mate. Zo heeft een met goede woorden en intentie gekozen gebed veel kracht. Dit ook omdat het waarschijnlijk al eeuwen bestaat en dan een hogere energetische lading heeft.

DR. MASARU EMOTO
Het meest eenvoudige, maar briljante bewijs van energieoverdracht, zijn de proeven welke de Japanner Dr. Masaru Emoto deed met fotografie van ijskristallen. Google het maar eens.

Dr. Emoto toont aan dat water energieën kan opslaan.
Als je beseft dat wij voor 50%-70 % (ligt eraan hoeveel vet je hebt) uit water bestaan en dat water dus reageert op negatieve en positieve energieën (gedachten, intenties, woorden, gevoelens) dan snap je dat je voorzichtig moet zijn met wat je tegen jezelf, je kinderen en anderen zegt.
Zelf voelde ik dat heel natuurlijk aan. Sinds mijn eerste zwangerschap kon ik bepaalde radio- en tv programma’s, films en boeken niet meer horen en zien. Ook nam ik afstand van bepaalde mensen. Achteraf gezien was dat heel logisch en goed te verklaren.


‘Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we dachten’- Boedhha-


Onze gedachten is de meest onderschatte kracht die er is. Het bepaald onze wereld, ons gedrag, onze persoonlijkheid en hoe we in het leven staan. Ze vormen de basis van ons bestaan .
Probeer je eens wat meer te verdiepen in energie en bewustzijn. Het lezen over dit onderwerp is een goede start.