IN BALANS MET YIN EN YANG

Niet alleen puur en vezelrijk voedsel is van belang. Ook de balans in ons voedsel is mede bepalend voor onze gezondheid. Voor het vinden van deze balans in voedsel gebruiken we de yin-yang filosofie.

Yin-yang is een Chinese filosofie, waarvan de oorsprong duizenden jaren terug ligt. Het yin-yang principe vertegenwoordigt de verandering in onze kosmos. Yin en yang werken als tegengestelde en elkaar aanvullende krachten zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter. Ze zijn complementair aan elkaar. Yang bestaat niet zonder yin en vice versa.


Ki is de stroom tussen yin en yang. Deze energiestroom is bedoeld om yin en yang in evenwicht te brengen. Alles (ook de mens) heeft een yin en een yang kant. Om gezond en evenwichtig te zijn moeten yin en yang in evenwicht zijn. Een yin type mens (rustig, niet snel uit evenwicht, koel en afstandelijk) moet oppassen voor een gebrek aan yang en een yang type mens (actief, emotioneel, druk en snel opgewonden) moet als tegengewicht voldoende yin tot zich nemen.

Bij veel mensen is hun yin-yang energie niet in evenwicht. Een mens met te veel yin energie is te herkennen aan het snel koud hebben, vocht vasthouden in het lichaam en aan passiviteit. Teveel aan yang energie is te herkennen aan het snel warm hebben, opgewonden en hyperactief zijn.

Ook de jaargetijden en het klimaat zijn van invloed op de yin-yang energiebalans bij een persoon. De winter en lente zijn yin dominant en de zomer en herfst zijn yang dominant. Niet voor niets zijn Zuid-Europeanen vaak een stuk temperamentvoller (yang) dan de Noord-Europeanen. Ook in Nederland is er een verschil in yin en yang waar te nemen. Velen zijn in de zomer (dominante yang energie) actiever, vrolijker en opgewekter dan in de donkere wintermaanden (dominante yin energie).

 

 

Bron: ki.nl