HOE HET BEHEERSEN VAN EMOTIES BLOKKADES KUNNEN CREËREN

DE VERWARRING ROND EMOTIES

Bij veel mensen ontstaat er verwarring rond emoties. We schamen ons voor onze emoties. We leren van kinds af aan ons te beheersen, te gedragen en onze emoties onder controle te houden.

Maar dat wat beheerst wordt, komt altijd via kieren en gaten weer tevoorschijn. Wanneer je bv. boos bent en dit niet wordt doorvoelt, omdat je dat misschien zo geleerd hebt, of bang bent voor een conflict of afwijzing, komt die boze energie vroeg of laat naar buiten. Op een onbewaakt moment, als je moe bent of onder druk staat kan deze energie ontglippen. Je gaat dan misschien schelden in je auto naar iemand die rechts inhaalt. Deze energie van afreageren is vaak onbewust en verkeerd gericht. Het zal niet opluchten om deze ‘oude’ energie van boosheid op een andere gebeurtenis af te reageren. De oorzaak van de emotionele reactie wordt immers niet opgelost.

Einstein zei het al eens; ‘Alles is energie en energie kan niet verwijderd of gedoofd worden, alleen maar getransformeerd.

Bij beheersing van emoties moffelen we ons gevoel weg en creëren er een ander gedrag voor in de plaats. Dit noemen we goochelen. Goochelen met onze gevoelens en emoties. Zoals met goochelen het geval is houden we onszelf en de ander voor de gek.

In veel religies en culturen en spirituele stromingen staat beheersing hoog in het vaandel. Helaas werkt dit niet omdat we door de ontkenning van onze emoties alleen maar verder afgesneden raken van onze oorsprong.

Wat je beheerst gaat niet weg, en wordt niet echt opgelost. Het is (on)bewuste verdringing en ontkenning. En alles wat je verdringt komt altijd weer naar voren, in veranderde vorm of richting.

Als je bv. de woede van je vader niet hebt verwerkt, kan je de woede vroeg of laat op een ander autoriteitsfiguur gaan richten. Of je richt de woede naar jezelf in schadelijk gedrag zoals roken of drinken. De energie van onverwerkte woede kan zich vastzetten in je lichaam en je lichaam verharden of verslappen of verkrampingen geven aan je organen.

‘Wanneer het hart gevonden wordt onder de oude vuile was van verdrongen emotionaliteit, is er geen moraal meer nodig’.

Van belang is dat we onze emoties doorvoelen. Emotionele bewustwording geeft het hoofd meer rust en je verplaats je centrum van je hoofd naar hart en buik. Daarvoor is het van belang om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen emoties. Onze  emoties accepteren zodat we geen slachtoffer zijn van onze emoties. Verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt en ervaart mogen we zien als levenslessen.

Als kind zijnde hebben we heel wat emoties verdrongen maar ook veel emoties moeten beheersen. Zo kunnen onze emotionele problemen, waar we nu mee kampen, zijn oorsprong hebben in onze kindertijd.

Een voorbeeld

Misschien ben je als kind niet goed begrepen door voor jou belangrijke mensen. Wanneer je dat emotioneel niet verwerkt hebt, kun je je als volwassenen heel onzeker voelen en misschien enorm prestatiegericht zijn, ……om maar een voorbeeld te noemen……

We ervaren nog dagelijks de gevolgen van een beperkende opvoeding, waarbij beheersing en controle heel belangrijk waren. We hebben geleerd bang te zijn voor onze emoties. Want emotie betekent verlies van controle en voluit voelen wat je voelt. We zijn niet gewend om onze emoties aan de buitenwereld te laten zien.

Maar emoties mogen er wel zijn.

Zonder emoties zouden we ’onbewust’ zijn.

Zonder emoties is er geen groei en geen volwassenwording, geen evolutie.

Zonder emoties is het leven maar saai en is er geen creativiteit, spontaniteit en hartstocht.

In het Latijns betekent emotie ‘emovere’, wat ‘doen bewegen’ betekent. Emoties zetten ons in beweging en geven vaart aan ons leven.

Als we veel emoties hebben opgekropt, verliezen we onze spontaniteit.

Dus moeten we ruimte maken om oude emotionele ladingen op te ruimen, ons weer bewust worden en eventueel hulp vragen bij dit proces. Huil tranen met tuiten wanneer je verdrietig bent, schreeuw of stamvoet wanneer je boos bent, of ga naar een boksbaltraining. Zoek veiligheid wanneer je bang bent en niet te vergeten, lach als je blij bent.

Wanneer je angsten overwint, ontwikkel je moed en vertrouwen.

Wanneer depressie oplost in woede en tranen, ervaar je weer vreugde.

Wanneer je woede onder je zelfbeschadigend gedrag mobiliseert, ga je liefde voelen voor je lichaam en jezelf.

Wanneer je jaloezie aanpakt, leer je wat vervulling is.

Emotioneel stabiel

Wanneer je emotioneel geïntegreerd bent, zijn je gevoelens in de omgang met anderen en de wereld rustig en genuanceerd. Er zit geen emotionele lading op.

Wanneer je emotioneel in beweging komt stimuleert dat bevrijding, genezing en transformatie.

 

 

Boekentip: Riet Okken, De bevrijdende kracht van emoties