HET 'ZWARTE SCHAAP' VAN DE FAMILIE ..

 

Het zwarte schaap in het gezin zorgt er voor dat de gezinsleden er aan wennen dat er mensen zijn die anders zijn dan zijzelf. Zij helpen bv. de andere gezinsleden zich te ont--wikkelen naar verdraagzame en open minded mensen. Geen eenvoudige taak, maar wel een vruchtbare taak.
Als jij er, net als ik, voor gekozen hebt om door jouw Zijn anderen te helpen in hun ont--wikkeling, dan kom je misschien ook als een zwart schaap op deze aarde. Je hebt dus een belangrijke rol in de familie.... en zal dus ook een doorwerking hebben in de gehele familielijn.❤️
 
  •  

  • Hier een pakkende tekst van Bert Hellinger

     

  •  

De zogenaamde zwarte schapen

van de familie zijn in feite jagers,

geboren uit de paden van bevrijding

in de stamboom.

Het zijn de leden van een boom

die niet voldoen aan de normen

of tradities van het familiesysteem,

degenen die sinds hun kindertijd

voortdurend hebben geprobeerd

een revolutie teweeg te brengen

in starre familie overtuigingen

en ingaan tegen familietradities.

Zij zijn degenen die worden bekritiseerd,

veroordeeld en zelfs afgewezen.

Maar zij worden meestal geroepen

om de boom van herhalende verhalen

te bevrijden die al hele generaties frustreren.

Het zwarte schaap,

degenen die zich niet aanpassen,

degenen die rebels huilen

of in opstand komen,

spelen een basisrol

binnen elk familiesysteem;

ze repareren, pakken

en creëren nieuwe paden

en ontvouwen takken in de stamboom.

Dankzij deze leden vernieuwen

onze bomen hun wortels.

Hun rebellie is vruchtbare grond,

hun vreemde gedrag is water dat voedt,

hun koppigheid frisse lucht,

hun passie is het vuur

dat het licht van het hart

van de voorouders opnieuw

doet ontbranden.

Eeuwenlang ontelbare

onderdrukte verlangens,

onvervulde dromen,

de gefrustreerde talenten

van onze voorouders

komen tot uiting in de rebellie

van deze zwarte schapen,

die op hun beurt

op zoek zijn naar vervulling.

Maar de anderen van de familie

(genealogische boom)

zullen in hun onbeweeglijkheid

het castrerende en giftige verloop

van de stam willen blijven behouden,

wat de taak van deze zwarte schapen

tot een moeilijk en tegenstrijdig werk maakt.

Maar wie zou er nieuwe bloemen

naar onze boom brengen als zij,

de zwarte schapen er niet waren?

Wie zou nieuwe uitspruitsels creëren?

Zonder de zwarte schapen,

zouden de onvervulde dromen

van degenen die de boom

ondersteunen, onze voorouders,

generaties lang geleden al zijn gestorven

en begraven onder hun eigen wortels.

Zwart schaap,

laat NIEMAND je aan het twijfelen brengen.

Zorg voor jouw zeldzaamheid

als de meest kostbare bloem van je stamboom.

Jij bent de droom van al je voorouders.