De trillingsfrequentie van ziekte - Ziekte in beeld gebracht

Alles wat er is en ooit zal zijn, ‘trilt’. Alle materie, hoe klein ook, heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Het hele universum ‘trilt’. Ook ziekte heeft een bepaalde trillingsfrequentie.

De snaartheorie

Binnen de snaartheorie zijn de meest elementaire deeltjes van het universum helemaal geen deeltjes, maar een soort ‘snaar-lussen’ die op bepaalde frequenties trillen. Deze trillingsfrequenties bepalen de identiteit van de snaar. Als het universum is opgebouwd uit snaar-lussen, dan wordt dit dus eigenlijk door trillingsfrequenties bepaald.

Alles wat er is en ooit zal zijn, ‘trilt’. Zoals ik al schreef, heeft alle materie, hoe klein ook, een bepaalde trillingsfrequentie. Het hele universum ‘trilt’. Zelfs de kleinst mogelijke bouwstenen van het universum dragen een trilling met zich mee.

Resonantie en trillingssynchronisatie

De termen resonantie en trillingssynchronisatie zijn van belang voor de snaartheorie.

Resonantie is een uitwisseling van energie tussen twee of meer energiesystemen met een tweezijdige uitwisseling, waardoor elk systeem een referentiepunt wordt voor het andere. Stel je als voorbeeld van resonantie twee snaarinstrumenten voor die tegenover elkaar in een kamer opgesteld staan. Als de laagste snaar van het ene instrument aangeraakt wordt, dan gaat dezelfde snaar van het tweede instrument ook trillen. Niemand heeft de snaar van dit tweede instrument aangeraakt; ze reageert op de energiegolven die zich door de ruimte verplaatsen en resoneren met de tweede snaar.

Nu een voorbeeld van trillingssynchronisatie. Zie trillingssynchronisatie maar als twee elementen die naast elkaar opgesteld staan en beide trillen. Het ene element trilt sneller dan het andere. Het element met de langzamere trilling heeft de neiging zich af te stemmen op het element met de snellere trilling en dat zou je trillingssynchronisatie kunnen noemen. Mitsen en maren daargelaten, zou je kunnen zeggen dat synchronisatie plaatsgevonden heeft en de snellere trilling de langzamere trilling heeft verhoogd.

Wetende dat alles uit trilling bestaat en een lagere frequentie zich afstemt op de hogere frequentie, kan deze theorie ook toegepast worden op de mens. De mens bestaat uit cellen en cellen bestaan uit lichtdeeltjes. Wetenschappers hebben ontdekt dat deze lichtdeeltjes voortkomen uit ons DNA. Deze lichtdeeltjes regenereren ons lichaam en houden ons op een natuurlijke manier gezond. Zij dragen een hoge frequentie, een hoge trilling, met zich mee. Wat er gebeurt als je ziek bent, is dat deze lichtdeeltjes dimmen. Met andere woorden, de trillingsfrequentie gaat omlaag.

Ook gedachten dragen een trilling en frequentie in zich. Negatieve gedachten een lage trilling, positieve gedachten een hoge trilling. De Japanse professor Emoto heeft baanbrekend werk verricht om dit met zijn experimenten met waterkristallen visueel te maken. Bijna shocking wat je ziet gebeuren met de waterkristallen als je daar positieve gedachten en emoties op loslaat, maar ook wat je ziet gebeuren als het tegenovergestelde plaatsvindt: hoe negatieve emoties en gedachten de waterkristallen misvormen of zelfs bijna vernietigen.

Energie en informatie

Terug naar de kwantumfysica. Binnen de kwantumfysica bestaat alles uit energie en informatie. Dat speelt ook een rol als twee mensen elkaar ontmoeten. Er is geen afscheiding tussen deze twee personen, alles is immers met elkaar verbonden. Er ontstaat altijd een uitwisseling van energie en informatie tussen twee personen die elkaar ontmoeten, ook als zij dit niet bewust doorhebben.

De communicatie in een lichaam geschiedt door middel van licht. Dat is wat energie en informatie geleidt en overdraagt. Binnen de uitwisseling past de lagere frequentie van de cellen zich aan de hogere frequentie aan. De lichtintensiteit neemt toe, waardoor de densiteit, de dichtheid, binnen je cellen afneemt. Licht draagt namelijk een hogere trilling met zich mee dan ziekte en de lagere trilling zal zich aan de hogere trilling aanpassen. Zo kan een ontmoeting tussen twee mensen, bewust of onbewust, leiden tot genezing. Dat is de snaartheorie en de vervolgstappen in een notendop.

Genezen door bij elkaar te zijn

Eigenlijk komt het erop neer dat je kunt genezen door gewoon bij elkaar te zijn. De lagere trillingsfrequentie van ziekte past zich immers aan de hogere trillingsfrequentie van gezondheid aan. Doordat alles met elkaar verbonden is, door de onderlinge verbondenheid van alles en iedereen en de overdracht van energie en informatie via licht, wordt dit mogelijk gemaakt.

Mensen geven dus de verhoogde trillingsfrequentie van gezonde cellen aan elkaar door. De eerste vraag die mogelijk bij je opkomt, is waarom mensen die een ziekte in zich dragen niet direct genezen als ze in de buurt zijn van iemand die volmaakt gezond is? De cellen van de hogere trillingsfrequentie van de gezonde persoon, heffen de hogere densiteit in de zieke cellen bij de andere persoon immers op?

Terechte vraag. Het antwoord is simpel. Zwart wit gezien heb je helemaal gelijk. In principe werkt het ook zo. Maarrr… weet je nog hoe ziekte ontstaat? Met welke gevoelens een ziekte gepaard gaat? Wat de essentie van een ziekte je wil zeggen? Dat zijn precies de redenen waarom wat we hier hebben beschreven bijna nooit werkt. Spontane genezingen gebeuren wel, maar meestal zal de persoon die een ziekte in zich draagt worstelen met alles waar de ziekte voor staat en wat ermee verbonden is.

Hij of zij kan simpelweg niet geloven dat je kan genezen door middel van het verhogen van de lichtresonantie in de cellen. Dat het zo simpel kan zijn. Dus zal het niet gebeuren, ook dat is kwantumfysica. Het accepteren van de genezing is vaak het struikelblok. Paradoxaal toch? Bewust wil je eigenlijk niets liever dan gezond zijn, maar het onbewuste speelt zijn eigen spel.

Trillingsfrequentie van ziekte

Kunnen mensen er ook voor kiezen, bewust of onbewust, om de hogere trilling niet toe te laten?

Dat kan zeker en dat doet men ook. Dat is namelijk precies wat je doet als je de hogere lichtresonantie, die leidt tot genezing, niet toestaat, omdat je niet kunt geloven dat het zo werkt en dat het zo simpel kan zijn. Je wijst het af. Bovendien gaat een hogere trilling, een hoger bewustzijn, samen met veranderingen en we weten hoe mensen op veranderingen kunnen reageren. Dus ja, mensen kunnen dit absoluut afwijzen. Zeker als een kwaal of ziekte eerst verergert voordat het ten goede keert. Zoals dat bijvoorbeeld vaak met homeopathische medicijnen het geval is. Het oude moet eerst weg, voordat het nieuwe zijn intrede kan doen. Dat is voor veel mensen altijd een mooi moment om, ‘zie je wel’, te roepen en het nieuwe af te houden....

Handboek zelfgenezing

Hierbij een verwijzing naar het boek van de Dr. Hulad Regehr Clark. Handboek Zelfgenezing heet het. Ook dit gaat over trillingsfrequenties, meer specifiek de trillingsfrequentie van ziekten. 

Dr. Clark, Amerikaanse biofysica en biologe, heeft de trillingsfrequentie van heel veel ziekten in kaart gebracht in haar boek Handboek Zelfgenezing. Misschien vind je het interessant om vanuit dit perspectief naar ziekte te kijken.

Ten slotte

Als afsluiter een kleine samenvatting van deze informatie.

Onthoud dat als jij en ik praten, er maar een klein deel van onze communicatie bewust verloopt. Voor het leeuwendeel vindt er tussen ons en onze lichamen een onderlinge uitwisseling van energie en informatie plaats via licht. Dat is waarom iemand die door een bepaald proces is gegaan, bijvoorbeeld een ziekte, zo goed in staat is een ander met hetzelfde issue te helpen. De persoon die de ziekte nog bij zich draagt, logt in op de andere persoon en ziet dat waar hij mee worstelt, waar hij of zij over aan het ‘leren’ is, door de andere persoon al is opgelost. Dat fascineert de persoon in kwestie. Op een onbewust niveau vindt er een enorme uitwisseling van gegevens plaats, waar je geen weet van hebt. De persoon die de gegevens overneemt van de persoon die ‘genezen’ is of zijn issue heeft opgelost, gaat hier vervolgens mee aan de slag. Veranderingen kunnen dan direct optreden, of de persoon kan onbewust besluiten er niets mee te doen en het, eventueel voorlopig, te parkeren.

 

 

Bron: genezenonline.nl