14 ZINTUIGEN EN CHAKRA’S

Zin (betekenis) tuig (gereedschap).  Een zintuig is een gereedschap om betekenis te geven aan het leven. Stel je voor dat we de zintuigen missen? Dan zijn we eigenlijk geen mensen, want menszijn betekent bewust zijn van jezelf en je omgeving. Dit maakt een mens ’meer’ dan een plant.

Een dier heeft ook zintuigen, maar het bewustzijn hierover is niet zo ver ontwikkeld als bij de mens.

We hebben niet 5 maar 14 zintuigen. Elk chakra is verbonden met 2 zintuigen. Net als de chakra’s moeten we ook de zintuigen van onder af aan ontwikkelen.

De zintuigen die van levensbelang zijn moeten we als eerste ontwikkelen. Een zintuig kan in aanleg sterk ontwikkeld zijn of we kunnen het in de loop van ons leven trainen en oefenen. Wanneer een zintuig volledig ontwikkeld is noemen we dat helderziend, helderhorend ect. Iemand die helderhorend is kan aan de hand van de stem informatie geven over de hele persoon.

 

CHAKRA 1- levenszin, tastzin

Deze lichamelijke zintuigen zijn nodig voor fysieke waarneming.  Het tasten geeft het gevoel dat je bestaat en tegelijkertijd geeft het ook grenzen. Grenzen geven vertrouwen. Sommige baby’s huilen veel omdat ze te open staan en zijn daarom heel kwetsbaar.  De baby heeft dan extra de bevestiging nodig dat hij er mag zijn, dat hij welkom is. Dan is het beste om het kind zo lang bij je te dragen als nodig is. De tastzin geeft je het vertrouwen dat je er mag zijn, geeft vertrouwen in jezelf en in het leven. Wanneer we ziek zijn, een klap krijgen of vallen voel je dit zintuig het sterkst.

De levenszin voel je ’s morgens vaak het best, wanneer je je bed uitstapt. Ben je moe? Voel je je lekker? Met het verkeerde been uit bed gestapt….. kan de levenszin voor die dag flink verpesten.

Je niet lekker voelen wordt door veel mensen gecompenseerd door het eten van lekkernijen.

 

CHAKRA 2- bewegingszin, evenwichtszin

Zorgt voor waarneming van de eigen beweging. Ook met gesloten ogen kun je waarnemen dat je arm beweegt. Iedereen heeft zijn eigen manier van bewegen, wanneer we op gevoel bewegen zit je in je beweging die in jezelf zit. Door erover na te denken blokkeer je dit en worden bewegingen stroef en houterig.

Als je evenwichtszin sterk is ben je niet gemakkelijk omver te krijgen. Alle balans komt uit je hara, je 2echakra, het centrum van gevoel. Alleen vanuit je eigen gevoel kun je lekker bewegen en vrijen.

 

CHAKRA 3- reukzin, smaakzin

De reuk is sterk verbonden met herinneringen. Geuren kunnen je bv.  terugbrengen naar je jeugd. De reukzin is in staat herinneringen op te roepen die ergens nog diep in je leven. Smaak en reuk zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer je niet goed kunt ruiken tast dat de smaak aan. Denk maar aan een verkoudheid.

 

CHAKRA 4- gezichtszin, warmtezin

Dingen zien en waarnemen zoals ze zijn is moeilijker dan we denken. Bijna alles wat we zien verbinden we met een gekleurd waardeoordeel van onszelf. Het zien roept gevoelens in ons op, die te maken hebben met onze eigen beleving. Zuiver waarnemen kan alleen zonder ons eigen denken en onze eigen wil. Zuiver waarnemen doen we vanuit ons hart.

Waarnemen van warmte en kou doen we via de zintuigen van de huid. Maar subtielere vormen van warmte zoals, vreugde, spontaniteit, hartelijkheid nemen we waar met ons hart.

 

CHAKRA 5- gehoorzin, spraakzin

Eerst is er horen dan is er spreken en zijn essentieel bij onze communicatie. Ze krijgen meer betekenis als de denkzin is ontwikkeld.

 

CHAKRA 6- denkzin, ikzin

Geeft betekenis aan horen en spreken en zorgt dat we zelfstandig kunnen functioneren, spreken en handelen. De denkzin kan zo sterk ontwikkeld zijn dat je iemand kan horen en verstaan zonder dezelfde taal te spreken.

Het bewustworden van jezelf en je omgeving is noodzakelijk om anderen te begrijpen. Hoe meer je in je ‘eigen stoffige hoekje’ durft te kijken, hoe toleranter je wordt naar anderen, hoe meer je andere mensen kunt begrijpen en tot je toe durft te laten.

 

CHAKRA 7- kosmisch weten en verlichtingszin

Deze tonen dat alles uiteindelijk één is.

 

ONTWIKKELING VAN DE ZINTUIGEN

Een zintuig kan zich pas goed ontwikkelen, wanneer voorgaande zintuigen voldoende ontwikkeld zijn. We ontwikkelen de zintuigen van onder naar boven. Zo zal het moeilijk zijn om zin te hebben in het leven (2ezintuig) als je geen vertrouwen hebt in jezelf en het leven (1ezintuig). Het bewaren van het evenwicht leren we pas als we gaan bewegen.

Tegenwoordig worden kinderen al heel snel volgestopt met intellectuele kennis. De zintuigen van het 5een 6echakra worden al intensief aangesproken, terwijl juist het spelen, stoeien en bewegen zo belangrijk zijn. Dit is nodig om als kind je plaats te bepalen in deze wereld, om spelenderwijs te leren wie je bent en de zin in je leven en in je lichaam te ontwikkelen.

Wordt dit proces overgeslagen dan is er sprake van een bewustzijnsontwikkeling zonder gronding (basis). Zo’n ontwikkeling staat los van de eigen belevings- en gevoelswereld. Je kunt alleen slikken wat er wordt aangeboden, vaak zonder te weten wat je nu zelf wilt of denkt.

Heb je de tijd gehad om echt kind te zijn, dan krijg je de kans om vertrouwen in jezelf en in het leven te ontwikkelen. Dit is belangrijk om niet krampachtig in het leven te staan. Je leert voor jezelf te kiezen, in plaats van een kneedbaar product te zijn voor de maatschappij, voor de normen van buitenstaanders, voor geloof ect.

Wanneer je niet uit angst kiest, ontstaat de ruimte om keuzen te maken die bij je eigen gevoel en ontwikkeling passen.

 

Bron: Met aandacht genezen. Henk Goossens en Connie van der Arend