YOGA TEGEN ANGST EN DEPRESSIE

Sinds tijden worden aan yoga diverse positieve effecten toegeschreven. Yoga zou je stressniveau verlagen, je angsten verminderen en helpen tegen depressie. Maar hoe zit het nu eigenlijk ècht met de stemming beïnvloedende werking van yoga?
Twee van de bekendste onderzoeken over dit onderwerp betreft die van de Boston University1+2. Deze onderzoeken richtten zich op twee groepen mensen, een studiegroep en een controlegroep van fysiek en mentaal gezonde mensen. De ene groep ging 3 keer per week een uur wandelen, de andere groep deed 3x per week een uur (Iyengar) yoga. De studie duurde in totaal 12 weken, waarin hersenscans gemaakt werden en mensen werden ondervraagd over hun mentale gesteldheid.
De onderzoekers bepaalden vervolgens de waarden van een stofje genaamd Gamma-Aminoboterzuur (GABA) in het hersengebied van de Thalamus. GABA is een neurotransmitter, dat bij verhoogde waarden geassocieerd wordt met o.a. een verbeterde gemoedstoestand, en verminderde angstgevoelens.

 

Fysieke oorzaak van stress of angst

 

De fysieke oorzaak van stress of angst ligt in de zogenaamde fight-or-flight (vecht-vlucht) reactie. De Amygdala speelt een centrale rol in deze reactie, want dit gebied van de hersenen wordt ingeschakeld wanneer alledaagse stress of angst zich aandient. In dit hersengebied worden onze emotionele herinneringen, maar ook onze aangeleerde reacties daarop (onze automatische piloot) opgeslagen en hier komen de hormonen vrij die de fight-or-flight reactie in gang zetten. Dit gebied fungeert dus als het ‘gaspedaal’ van ons autonome zenuwstelsel.

 

Verhoogde GABA waarden door Yoga

 

Naast een ‘gaspedaal’ hebben we natuurlijk ook een ‘rem’ nodig. GABA is zo’n ‘rem’. Zoals eerder al genoemd is GABA een neurotransmitter. Dit is, kort gezegd, een signaalstof die zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen. GABA helpt het functioneren van de hersenen in balans te houden door uitschieters te voorkomen en tijdig op de rem te trappen. Bij een tekort aan GABA wordt dit zelf-remmende systeem verstoord, en kunnen acute (of chronische) stress- of angstreacties optreden.
De onderzoeken tonen een direct verband aan tussen het doen van yoga-houdingen (Asana) en een acute verhoging in GABA waarden bij de proefpersonen. Daarnaast lieten de metingen duidelijk zien dat de GABA waarden van de yoga-groep veel hoger lagen dan in de controlegroep. Daarmee wordt aangetoond dat de verhoogde GABA waarden veroorzaakt worden door het doen van yoga, en niet door fysieke inspanning in het algemeen, zoals wandelen.

 

Samengevat

 

Er is inmiddels wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat Yoga acuut GABA waarden in het lichaam verhoogt, wat helpt bij stress gerelateerde klachten zoals: burn-out, angstaanvallen, depressie darmklachten, epilepsie, fobieën, slapeloosheid en neurologische klachten.
Er is medicatie die de werking van GABA versterkt (GABA-agonisten), maar die medicatie dient door een arts te worden voorgeschreven en heeft bijwerkingen. Aangezien regelmatig medicijnen voorgeschreven worden om GABA waarden te verhogen, om daarmee dit type klachten te verminderen, liggen de conclusies van deze onderzoeken in lijn met de verwachting.
Ook door middel van voedingssupplementen die nodig zijn voor de productie van GABA (co-factoren zoals Vitaminen B1, B6, B12, Magnesium, Mangaan, Taurine) is het mogelijk deze waarden te verhogen. Laat je hierover echter altijd eerst voorlichten door een kundig voedingsadviseur.

 

 

Bronnen:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17532734
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111147/

https://www.yengayoga.nl/index.php/blog/stress-angst-en-depressie