YOGA ALS THERAPIE BIJ STRESS EN PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN

 

 

 

 

- Patanjali heeft ons yoga gegeven om de psycholigische problemen te verhelpen die de mensen kwellen - Dr. N. Chandrasekaran

 

 

 

Ook al werkt yoga in op het fysieke en fysiologische, het is toch vooral gericht om op de geest in te werken.

Yoga kan een diepe uitwerking hebben voor ziekten die voortkomen uit de geest.

Ongerustheid, angst, kommer en opwinding leidt tot een:

 
 • negatieve gesteldheid van de geest

 • verkeerde ademhaling

 • teveel glucuse aanmaak om energie te leveren voor een vecht of vlucht reactie

 • het centrale zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, het cardio-vasculair systeem, het skelet- en het spierstelsel draaien overuren

 • het immuunsysteem, het hormoonsysteem, het plas-, maag- en darmsysteem draaien op hun laagste capaciteit

 

Wanneer een bedreigende situatie te wijten is aan een fysiek element zoals een slang, dan zou de persoon al deze fysiologische reacties vertonen en daarom de situatie kunnen ontvluchten. De situatie duurt enkele minuten en daarna zou de persoon uitrusten en ontspannen. Dan zouden al zijn fysiologische en psychologische componenten terug keren naar een normale evenwichtige toestand.

 

Tegenwoordig zijn de bedreigende situaties niet fysiek van aard. Meestal komen ze voort uit de geest.

 

De familie, de werkomgeving, ego, overdreven gehechtheid, woede of haat zijn enkele van de veel voorkomende oorzaken. Men kan in dergelijke situaties niet vluchten of vechten, maar het hele systeem reageert hierop. Bovendien zijn deze reacties niet van korte duur en kan op den duur problemen geven in alle fysiologische systemen. De persoon kan de indruk krijgen dat de situatie veel erger is dan hij aankan en raakt daardoor in agnst, depressie, opwinding en lijden. Zodra iemand de situatie niet aankan, kan hij in allerhande psychologische problemen raken.

 

Yoga kan de persoon versterken. 

 

Wanneer de persoon sterker wordt op fysiek, fysiologisch en psycholigisch vlak, dan zal de persoon in staat zijn om de situatie correct in te schatten, deze te analyseren en er een gepast antwoord op te geven.

De persoon zal dan ook voldoende moed kunnen opbrengen om de gevolgen van de situatie het hoofd te kunnen bieden, zonder opwinding, spanning of lijden. Dit principe komt voort uit een duidelijk begrijpen van het volgende:

 

 • Hoeveel we ons ook inspannen, het veranderen van de situatie of van andere personen hebben we niet in de hand.

 • Pogingen om deze te veranderen vergroot alleen maar de complexiteit van de situatie en maakt ons meer gespannen.

 • Wanneer een individu echt wil groeien en sterker wil worden, dan is er geen macht in de wereld die hem dit kan beletten.

 • Wanneer het lichaam versterkt wordt dan wordt ook de geest sterker.

 • Een sterkere geest is eveneens rustig en kalm.

 • Een sterke geest is in staat om een situatie duidelijk waar te nemen, te analyseren en er het meest gepaste antwoord op te geven.

 

Yoga beschikt over vele middelen om ons te helpen om ophopingen van dagelijkse spanningen te vermijden. Aangezien spanningen zich niet alleen in de geest opstapelen maar in het hele gestel, kan yoga ervoor zorgen dat zowel fysieke als fysiologische en psychologische spanningen zich niet (verder) ophopen.

 
 
 
 
 
 
Bron: tijdschrift voor yoga